ADVERTISEMENT

Hyundai Motor India — PB11CG9172, Grand I10 Sportz, Paid Engine Overhauling only after covering 55389 KM

ਸ਼ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁੰਡਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰੋ ਜ਼ਿੰਗ (2011 first owner) ਕਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਗਰੈਂਡ ਆਈ 10 ਸਪੋਰਟਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ extended warranty ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ extended warranty ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹੁੰਡਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ।
ਮਿਤੀ 19/04/22 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹੁੰਡਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਵਿਸ ਰੀਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਂਬਰ available ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਤੀ 07/05/22 ਨੂੰ ਮੈਂਨੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 15/06/22 ਨੂੰ ਮੈਂ DPG ਹੁੰਡਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ Nios or Vanue ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ/ਟਰਾਈਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਬਲੋਅ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ, ਕੂਲੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹੁੰਡਈ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਰ-2 ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਕੈਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵਗੈਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਟ ਜਾਂ ਬੋਲਟ ਖੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁੱਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਉਵਰ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਿੰਗ (ਸਰਦਾਰ ਜੀ) ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਚਾਰਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 55389 ਕਿ.ਮੀ. ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਉ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਨ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੇਡ ਇੰਜਨ ਉਵਰ ਹਾਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਿੰਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰਬੋ ਪੰਪ ਦਾ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹੁੰਡਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਇੰਜਨ ਉਵਰ ਹਾਲ ਅਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨਿਓਜ ਜਾਂ ਵੈਨਿਊ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਖਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁ: ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਹੁਣ ਮੈਂਨੂੰ ਕੱਲ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹੁੰਡਈ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੀਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸ਼ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ (ਮੈਨੂਫਕਚਰਿੰਗ) ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ 55389 ਕਿ.ਮੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜਨ ਬਲੋਅ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਚੈਂਬਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਪਰ ਟੂ ਬੰਪਰ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ NIOS or VENUE ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,

To: [protected]@hmil.net
Cc: [protected]@hmil.net
Was this information helpful?
No (0)
Yes (0)
Complaint comments 
Share
Tweet

Post your Comment

  I want to submit Complaint Positive Review Neutral Comment
  code
  By clicking Submit you agree to our Terms of Use
  Submit
  Hyundai Motor India
  customer care contact
  Customer satisfaction rating Customer satisfaction rating is a complex algorithm that helps our users determine how good a company is at responding and resolving complaints by granting from 1 to 5 stars for each complaint and then ultimately combining them all for an overall score.
  Read more
  16%
  Complaints
  6420
  Pending
  0
  Resolved
  1013
  Hyundai Motor India Phone
  +91 98 7356 4645
  Hyundai Motor India Address
  5th & 6th Floor, Coporate One (Baani Building), Plot No.5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi, Delhi, India - 110025
  View all Hyundai Motor India contact information
  ADVERTISEMENT