Mahadiscom / Mseb / Msedcl — given unit reading faulty

 
1 Review
 Dipakml98 on Jul 7, 2018
प्रति
मा.सर
महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिबुशन कंपनी

वरील विषयास आंनुसरून तक्रार करतो की आमचे चालू रीडिंग हे 862 आहे तसेच मागील रीडिंग 854 होते . तरी सुद्धा बिललावर 912 यूनिट असे रीडिंग देण्यात आले आहे. सतत विनती करून सुद्धा योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही तरी आपण आमच्या तक्रारिकडे लक्ष द्यावे ही विनती
मीटर क्रमांक ०५०००८२५२२२
ग्राहक क्रमांक १४३१७१६००२०६
गाव पाडाळणे तालुका अकोले
वीज वितरण कंपनी कोतुळ

Complaint Status


[Jul 07, 2018] Mahadiscom / MSEB / MSEDCL customer support has been notified about the posted complaint.
Complaint comments  Add a CommentShare0Tweet0

Post your Comment

  I want to submit Complaint Positive Review Neutral Comment
  Your Rating (1 star is bad, 5 stars is good)
  code
  Customer satisfaction rating
  2%
  Complaints
  2072
  Pending
  0
  Resolved
  35
  phone
  +91 22 2261 9100
  +91 22 2261 9300
  location
  Hongkong Bank Building, M.G. Road, Fort, Mumbai, Maharashtra, India - 400001
  Mahadiscom / Mseb / Msedcl - given unit reading faulty