Maharashtra Times — service

मी मटा पेपर साठी पैसे भरले होते पण अजून पर्यंत घरी पेपर आला नाही ज्या पेपर वाल्याने चेक घेतला त्यानी अजून पेपर टाकला नाही आणि फोन केला की आज टाकतो उद्या टाकतो असे म्हणून अजून पर्यंत पेपर आला नाही.
जर तुम्ही ह्या बद्दल काही केले नाही तर मी ग्राहक मंचात तक्रार करणार आहे
निरंजन khare- [protected]
plz call me
Was this information helpful?
No (0)
Yes (0)
Complaint comments 

Post your Comment

  I want to submit Complaint Positive Review Neutral Comment
  code
  By clicking Submit you agree to our Terms of Use
  Submit

  Contact Information

  India
  File a Complaint