[Resolved] Bharat Petroleum — Zero not shown before delivery

 
4 Reviews
Thane, Maharashtra, India
 manoj phatak
तक्रार करण्याचे कारण कि माजिवडा नाका, ठाणे (वे.) येथे असलेला आपला भारत पेट्रोलियम पंप, येथे भरपूर प्रमाणात ग्राहकांची फसवणूक पेट्रोल पंपवरील काम करणारे कर्मचारी करत आहेत. ग्राहकांना पेट्रोल भरतेवेळी शुन्य रीडिंग केव्हाच दाखवली जात नहि. ज्यावेली कोणताही ग्राहक पेट्रोल पंपवर पेट्रोल भरीला गेला असता आपल्या पुढच्याने पेट्रोल भरले असते त्याच्या पुढेच रीडिंग शुन्य न करता चालू करतात. त्यामुळे ग्रःकाचे लक्ष नसल्याने त्यांची फसवूनक होते. अश्या प्रकअर्ची फसवणूक माझ्या व इतर ग्र्हकांची भरपूर वेळा करण्यात आलेली आहे . मी तेथील पेट्रोलियम पंपक्फ्या मालकाच्या हे निदर्शनास आअनुन दिले असता त्याने उडउडवीचे उत्तर दिले. पण या वर काही तेथील कर्मचारी वर करवाई करण्यात आलेली नही. त्यामुळे मी निराश होऊन आता तुम्हाला हि तक्रार नोंदवत आहे. हे कर्मचारी प्रत्येक दिवसाला ग्राकांची फसवणूक करून २ - ३ हजार रुपयांची फसवणूक करतात. म्हणजे महिना ८० ते ९० हजारांची फसवणूक करतत. आमच्या सारखे मध्यम वर्गीय माणसे महागाईच्या जीवनात काटकसर करून आपल्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल भरतो आनी पेट्रोलियम पंप वरील कर्मचारी अशी फसवणूक कर्तत. त्यामुळे ग्राहकांना अडचणींना सअमोरे जावे जात आहे. कारण हे पेट्रोल कमी भरतात त्यामुळे मधेच ग्रःकाच्न्या गाड्या बंद पडतात . मी आशा बाळगतो कि आपण माझ्या तक्रारीवर लवकरात लवकर पेट्रोलियम पंपक्फ्या मालकाच्या व पेट्रोल पंपवरील काम करणारे कर्मचारी विरोध योग्फ्य ती कारवाई करून मला इतर ग्राहकांना न्याय मिळून द्यल. धन्यवाद आपला मनोज फाटक जय म्हाराष्ट्र!
Complaint marked as Resolved 
Verified Support
Bharat Petroleum [BPCL] Customer Care's response, May 13, 2015
Dear Mr. Manoj Phatak. We are extremely sorry for the inconvenience caused to you. Please send us your Registered Mobile Number or Consumer Number and registered email ID, so that our Customer Care Team can serve you better. In the mean time, you may also like to call Bharat Petroleum Smartline[protected] for immediate support. You can also log in the specific details at www.bharatpetroleum.in.
Complaint comments  3 Comments     Updated: Share0Tweet0

Comments

contact no. [protected]
Dear Mr. Manoj Phatak. We are extremely sorry for the inconvenience caused to you. Please send us your Registered Mobile Number or Consumer Number and registered email ID, so that our Customer Care Team can serve you better. In the mean time, you may also like to call Bharat Petroleum Smartline[protected] for immediate support. You can also log in the specific details at www.bharatpetroleum.in.
Dear Mr. Manoj Phatak. We are extremely sorry for the inconvenience caused to you. Please send us your Registered Mobile Number or Consumer Number and registered email ID, so that our Customer Care Team can serve you better. In the mean time, you may also like to call Bharat Petroleum Smartline[protected] for immediate support. You can also log in the specific details at www.bharatpetroleum.in.

Post your Comment

  I want to submit Complaint Positive Review Neutral Comment
  Your Rating (1 star is bad, 5 stars is good)
  code
  Customer satisfaction rating
  2%
  Complaints
  4587
  Pending
  0
  Resolved
  108
  phone
  +91 22 2271 4508
  +91 22 2271 4516
  location
  1st Floor, Golden Triangle Bldg., P.O. Navjeevan, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat, India - 380014
  Bharat Petroleum - Zero not shown before delivery